Aliĝilo al popola iniciato por agnosko de minoritataj rajtoj
(nur por hungaraj civitanoj)
Reen al la teksto!
Bonvolu miajn donitaĵojn registri inter la subskribpromesantoj! Mia nomo kaj la dato de la aliĝo estas publikaj.
Via nomo: familia persona
Retleteradreso: @
Loĝloko:
Strato, numero ktp.
Persona identigilo:
Anstataŭ persona identigilo vi povas doni viajn naturajn personidentigajn donitaĵojn:
Naskiĝdato: jaro monato tago
Naskiĝloko:
Fraŭlina nomo:
Nomo de la patrino:

1989 jara XVII-a leĝo pri popolaj voĉdonado kaj iniciato 21. § (1):
Sur folioj enhavantaj popolan iniciaton kaj civitanan iniciaton de popola voĉdonado - apud la subskriboj - oni devas aperigi la legeblajn nomon kaj adreson, kaj la naturajn personidentigajn donitaĵojn aŭ la personan identigilon de la iniciatanto.