----- La demando -----
From: Matula Géza
To: linginst@nytud.hu , tanacs@nytud.hu , dora@nytud.hu
Sent: Monday, December 15, 2003 5:07 PM
Subject: Demando pri la statuso de la lingvo Esperanto

Estimata HSA (Hungara Scienca Akademio) Lingvoscienca Instituto!
Estimata Gvidantaro!

Mi ŝatus demandi, kiam atendeblas via oficala starpunkto pri la lingvo Esperanto, kiun
iniciatis ĉe vi la Korporacio Akreditanta la Lingvoekzamenon kun aprobo de la Ministerio Instruada.
La ministerian informon pri tio mi legis ĉe http://doku.uw.hu/, la koncerna dokumento havas la daton
20-a de februaro 2003. La lernantoj-studentoj jam je la komenco de la lernojaro, atendis la kommunikaĵon
ĉu ilia lingvoekzameno estas valida (vivanta aŭ ne). Samloke oni povas legi junian kaj novembrofinan
bedaŭradojn, senkulpigojn de la ministerio, ke ne ili kulpas,ĉar bedaŭrinde Vi eĉ ĝis nun ne esprimis
opinion ĉiafere. (Mi ne mirus eĉ tion, se la demando eĉ ne estus ankoraŭ sendita al via Instituto.)

En la plej multaj instruejoj oni akceptas la Esperantan, kiel el vivanta lingvo faritan lingvoekzamenon
(altlernejoj-universitatoj, en mezlernejoj por abituriento), sed bedaŭrinde ĉe kelkaj oni faras
diskriminadon pri Esperanto. Vane esprimis jam pluraj institutoj sian starpunkton ĉiafere,
ili tamen starigas novajn malfacilaĵojn antaŭ la gelernantojn.
Jam esprimis sin ĉiafere ekzemple: la ĉefkonsilanto de la Instruada Ministerio, la jura antaŭulo la Kultura Ministerio, la Fremdlingva Pluinstrua Centro (str. Rigó). Eĉ, la lasta Organizo ne nur esprimis sin, sed
la lingvo Esperanto estis akreditita sub indiko, kvalifiko "VIVANTA" fremda lingvo ankaŭ en ilia
lingvoekzamena sistemo, tiu ĉi lingvo estas la 3-a plej populara inter la ekzamenantoj. Krome jam
plurfoje faris deklaron la Ĝenerala kaj Aplikata Lingvistika Fakultato de la universitato ELTE
(tiujn mi sendas aldone).
Do mia demando estus tio, ke ĉirkaŭ kiam estas atendebla via starpunkto pri la statuso de Esperanto?
La respondon mi antaŭdankas.

Kun estimo: Matula Géza


----- La respondo -----
Estimata Matula Géza!

Je via bonvola kontaktopreno ni povas respondi la jenan:
La Lingvoscienca Instituto ne havas rajton al oficiala respondo en la demandoj
de vi metitaj. Laŭ nia opinio oficialan deklaron
nure la ĉefa aŭtoritato,la Instruada Ministerio rajtas fari.
Samtempe, laŭ la unueca opinio de la gvidantaj laborantoj de nia Instituto
Esperanto estas konsiderebla vivanta lingvo.

Kun saluto:

Budapest, 18-a de decembro 2003
Dr. Posgay Ildikó
scienca sekciestro