Saluton!
en la hejmpaĝo de
iniciato por starigo de la busto de Kolomano Kalocsay
en la parko de tradukintoj de Petőfi en Kiskőrös, Hungario
(La ĝis nun sola
busto pri Kalocsay,
en Abaújszántó,
la naskiĝurbo.
1986 Jószai Zsolt

Aldonu viajn ideojn!


1. La muzeo kolektas diverslingvajn materialojn pri Petőfi kaj ĝoje akceptas ĉiujn kontribuojn.
Tio donus eblecon por vasta internacia kunlaboro pere de esperanto.
La muzeo povus ricevi ĉiujn informojn pri Petőfi-eldonaĵoj tra la tuta mondo.
Ĝi estus inda kaj utila.

2. Mankas ankoraŭ multaj tradukistoj. Bonvolu iniciati pri la vialanda.
Naivreve: Tiu povus esti la ĝermo de tutmonda disvastiĝo de tradukistaj parkoj.

3. Aparta iniciato por francoj
Mi petas bonvolu skribi leteron al Gaz de France. Informojn pri ĝi vi trovas ĉe ilia hejmpaĝo.
Vi eble
- menciu, ke ilia hungara filio (?)- Dégáz RT - funkcias ankaŭ en la regiono de Kiskőrös, kie troviĝas la muzeo de Petőfi.
- menciu la statuoparkon de la tradukistoj kaj petu starigon de la busto de la franca tradukisto (multaj tradukistoj estas, do estus bezonate elekti iun.)
- menciu la kulturajn kontaktojn, la publikecon de la parko, la bonajn impresojn ktp.
- menciu, ke pere de hungara skulptisto ĝi kostus 5-6 mil eŭrojn
- informu min pri via letero
Mi supozas, ke ili petos informon pri la afero en Hungario. Post la ricevo de via letero (eventuale eĉ pli frue) mi iniciatos ĉe Dégáz la aferon, kies antaŭpreparon mi jam nun komencas. Mi esperas, ke la komuna efiko de la du instigoj efikos en la ĝustan direkton.

Bonvolu enskribi vian ajnan proponon en la gastlibron aŭ sendi retletere al mia adreso: bajai@eposta.hu.

<--- Reen