Saluton!
en la hejmpaĝo de
iniciato por starigo de la busto de Kolomano Kalocsay
en la parko de tradukintoj de Petőfi en Kiskőrös, Hungario
(La ĝis nun sola
busto pri Kalocsay,
en Abaújszántó,
la naskiĝurbo.
1986 Jószai Zsolt)

La ideo de la parko
hungare

Petőfi estas la plej konata kaj plej populara hungara poeto. Lia naskiĝdomo en Kiskőrös estas muzeo. En la muzeo estas signifa la fremdlingva Petőfi-kolekto. La kolekto pliriĉiĝas laŭ hazardo, pere de bonvolemaj donacantoj.

Ĉiu hungaro almenaŭ foje en sia vivo vizitas la naskiĝdomon. La muzeo estas celo ankaŭ por la nehungaroj. Ne nur la nederlanda, germana kaj slovaka partnerurbaj deligacioj de Kiskőrös, sed ankaŭ ĉiuj turistoj, gastoj de la urbo nepre rigardas ĝin.

La Societo Sándor Petőfi lanĉis unikan ideon: Apud la muzeo krei statuoparkon de la tradukintoj de Petőfi.
La parko estis inaŭgurita en 1985 la 26-an de julio kun tri statuoj. En la parko nun (2005) staras 13 statuoj.
La parko estas tre populara inter la vizitantoj de la muzeo. La italoj kaj la bulgaroj regule aperas ĉe siaj literaturaj "emblemoj".

La statuoj de la parko havas ankaŭ pli larĝan kulturan destinon, ili fariĝis kontaktopunktoj inter la diversaj popoloj kaj kulturoj.En la sicilia Noto, en la naskiĝloko de Cassone ekde 2001 statuo heroldas pri la rilato inter la du poetoj: oni starigis tie la statuon de Petőfi. La pli novaj bustoj jam baziĝas sur komuna laboro de la urbo kaj la koncerna landoparto, kulturrondo. Laŭ la elformiĝinta metodo de la sukcesa statuostarigo Kiskőrös prizorgas la marmoran piedestalon, la inaŭguron kaj la gastigon de la eksterlandaj gastoj, la koncerna lando aŭ kulturrondo zorgas pri la statuo. Dum la antaŭpreparoj la du flankoj havas laborkontakton, ja la harmoniigo de la detaloj estas grava.Tiu kontakto ofte daŭras eĉ post la inaŭguro, kiu ĉiam estas emociiga festo.

Tia interkultura kunlaboro harmonias kun la celoj de la esperantistoj: interpopola, internacia, interhoma kompreniĝo surbaze de la respekto kaj la apogo de la diversaj valoroj. Ne estas mirinde, ke - almenaŭ teorie - nia societo, movado estas kvazaŭ destinita al la partopreno. Ni havas tian internacian kontaktoreton pere de kiu ni povus facile disvastigi la ideon kaj doni la fonan infrastrukturon por ties disvolviĝo. Nia internacia komunumo per sendado de informoj pri la Petőfi-rilataj eventoj el la tuta mondo, kaj instigo de starigo de tradukistaj bustoj povus facile fariĝi la antaŭeniga motoro.

Multaj tradukis la poemojn de Petőfi al esperanto. El tiuj plej gravas Kolomano Kalocsay, kies tradukkolekto - Libero kaj amo - videblas ankaŭ en la vitrino de la muzeo. Estus bela kaj inda omaĝo starigi lian buston.

60

Helpu la starigon de la busto!
Ni bezonas Vian helpon!

Bonvolu rigardi la ĝisnunan staton,
aŭ fari vian propran kontribuopromeson!
<--- Reen